"KLK Endüstri İnşaat ve Yatırım A.Ş." aşağıda belirtilen tüm alanlarda hizmet vermektedir.

Endüstriyel Tesisler ve Yapılar:

 • ● Doğalgaz, sıvı yakıtlı basit ve kombine çevrim santralları
 • ● Termik santraller
 • ● Jeotermal santraller
 • ● Petrol ve doğalgaz üretim ve depolama tesisleri
 • ● Rafineriler
 • ● Pompa, kompresör ve ölçüm istasyonları
 • ● Gübre fabrikaları
 • ● Gıda, ilaç ve sigara fabrikaları
 • ● Limanlarda ürün yükleme ve boşaltma istasyonları
 • ● Yüksek teknoloji ihtiva eden tesisler ve fabrikalar
 • ● Bakım Atölyeleri
 • ● Su Arıtma Tesisleri

 

 • Yukarıda belirtilen tüm endüstriyel tesisler için KLK Endüstri tarafından aşağıda belirtilen hizmetler başarılı bir şekilde sağlanabilmektedir.
 • ● BOP ekipman montajı
 • ● Boru prefabrikasyon ve montajı
 •    (yeraltı / yerüstü, metalik / metalik olmayan)
 • ● Güç santrali kazanı ve yüksek basınçlı boru montajı
 • ● Gaz/buhar türbinleri, jeneratör ve yardımcı ekipmanların montajı
 • ● Depolama tanklarının tasarım, imalat ve montajı
 •    (petrol, yağ, su, asit vs.)
 • ● Çelik konstrüksiyon imalat, montaj, kumlama ve boya işleri
 • ● Sistem testleri, devreye alma testleri, sistemi başlatma
 • ● Bakım revizyon işleri
 • ● İnsan kaynağı sağlama

 

Bina ve Tesisler için Mekanik Tesissat İşleri:

 • ● Havaalanı terminal binaları
 • ● Hava kontrol binaları
 • ● Hastaneler
 • ● Laboratuvar binaları
 • ● Kantin ve yemekhane binaları
 • ● Arşiv binaları
 • ● Konut projeleri
 • ● İş merkezleri
 • ● Otel ve tatil köyleri
 • ● Alışveriş merkezleri
 • ● Teknolojik amaçlı parklar
 • ● Ticaret merkezleri

 

 • Yukarıda belirtilen tüm bina ve tesisler için KLK Endüstri tarafından aşağıda belirtilen hizmetler başarılı bir şekilde sağlanabilmektedir.
 • ● HVAC Sistemleri
 • ● Yangın koruma, tespit ve söndürme sistemleri
 • ● Atık su ve atık su arıtma sistemleri
 • ● Temiz su ve temiz su arıtma sistemleri
 • ● Isıtma ve soğutma sistemleri
 • ● Sıhhi tesisat sistemleri
 • ● Bina Otomasyon (BMS) Sistemleri
 • ● Basınçlı ve vakumlu hava sistemlerinin montajı
 • ● Buhar sistemlerinin montajı
 • ● Medikal gaz sistemlerinin montajı
 • ● Sistem testleri, devreye alma testleri, sistemi başlatma
 • ● İnsan kaynağı sağlama
UA-137380649-1