• KLK Endüstri, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak, uluslararası standartlara göre:
  • ● Basınçlı Kap
  • ● Tank
  • ● Silo
  • ● Yapısal Çelik
  • ● İkincil Çelik
  • Tasarım, imalat ve montaj yapma kapasitesine sahiptir. Tasarım aşamasından, teslimat aşamasına kadar tüm süreçler, proje şartnamelerinde belirlenen gerekliliklere göre yürütmektedir.
  •  

Atölye İmalatı Basınçlı Kaplar ve Depolama Tankları:

Tasarım çalışmaları uluslararası standartların gereklerini yerine getirecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

Tasarım çalışmaları tamamlandıktan sonra, basınçlı kaplar ve depolama tanklarının imalatları onaylanmış projelere, ilgili uluslararası standartlara ve Muayene ve Test Planına (ITP) göre tamamlanır. Üretim süreci boyunca gerekli tüm testler titizlikle gerçekleştirilir ve raporlanır.

Tamamlanan ürünler müşteriye tüm sertifikaları ve raporları içeren bir kalite dosyası ile birlikte teslim edilir.

Saha Montajlı Depolama Tankları ve Silolar:

Tasarım çalışmaları uluslararası standartların gereklerini yerine getirecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

Tasarım çalışmaları tamamlandıktan sonra, büyük boyutlu depolama tanklarının ve siloların fabrikasyonu onaylanmış projelere, ilgili uluslararası standartlara ve Muayene ve Test Planına (ITP) göre tamamlanır. Saha montajları ve testleri ise onaylanan projelere, ilgili uluslararası standartlara ve ITP'ye göre sahada tamamlanır. Montaj süreci boyunca gerekli tüm testler titizlikle gerçekleştirilir ve raporlanır.

Montaj ve testler yapıldıktan sonra, depolama tankları ve siloları tüm sertifika ve raporları içeren bir Kalite Dosyası ile müşteriye teslim edilir.

Yapısal veya İkincil Çelikler:

Tasarımı tamamlanıp projeleri onaylanan yapısal çelik ve ikincil çeliklerin imalat-montajı, projeye ve kontrol planına uygun olarak yürütülür. İmalat-montaj süreci boyunca gereken tüm testler titizlikle gerçekleştirilir ve raporlanır. İmalat-Montajı tamamlanan yapısal çelik ve ikincil çelikler tüm kalite belgeleri ile birlikte müşteriye teslim edilir.

UA-137380649-1